• Hvis én bok kan bevise hvor viktig allmenndannelse Ex. Phil. er, tross senere tids debatt om fagets relevans, er dette en ypperlig kandidat – selv om den også viser at pensumet med fordel kan revideres. Boken er nemlig en slags idéhistorie for kunstige intelligens (AI): Den starter med hulemalerier for 400,000 år siden og drar oss gjennom alle premissene for AIs fremvekst, med betydelig vekt på filosofi. Ikke minst argumenterer forfatteren for at nåtidens datamaskiner er bygd på aristotelisk logikk.
 • Dessuten: Hva hvis det er menneskets natur som historiefortellere som får oss til å tenke at datamaskiner er eller kan bli intelligente, heller enn at de faktisk kan bli det? Hva hvis det er menneskets språk og metaforer, måten vi snakker om og tenker på verden, som får oss til å tenke at maskiner blir stadig mer intelligente og at kunstig intelligens snart er en realitet som vil endre samfunnet for alltid?
 • Dette synes nemlig å være konklusjonen til George Zarkadakis i denne boken, eller deler av konklusjonen. Han argumenterer for at dagens datamaskiner, bygd på aristotelisk logikk, kanskje kan bli intelligente nok til å ta over mange kunnskapsbaserte jobber men de vil aldri bli bevisste og aldri true menneskets eksistens… muligens til forskjell fra nevromorfisk teknologi (som han introduserer mot slutten av boka).

Grovt oppsummert argumenterer forfatteren for at dagens datamaskiner aldri vil kunne bli bevisste fordi datamaskiner er programmert med formalspråk, og aldri vil kunne forstå eller mestre det naturlige menneskelige språket med alle dets kontradiksjoner, mening, nyanser osv. – og det er mange typer kunnskap som aldri kan representeres godt med symbolsk logikk.

Mao. et aldri så lite vink til Hilde Østbys konklusjon om kunstig intelligens i denne debatten her.

Vi får stadig kraftigere datamaskiner, men at de dermed på et stadium vil bli intelligente eller bevisste er å trekke det for langt hevder Zarkadakis:

…underneath the correlation between powerful computing and intelligent behavior lurk two fundamental assumptions that deserve closer examination.

The first assumption is that our computer technology, whose architecture is different from that of the human brain, is nevertheless capable of exhibiting every aspect of human intelligence, including self-awareness.

The second assumption is that, as computer complexity increases by a factor of two every eighteen months, superhuman intelligence will somehow spontaneously emerge after computers reach the threshold of the brain’s complexity.

At vi mennesker kjøper både ideen om at verden snart blir tatt over av kunstig intelligens og samtidig gjerne tilskriver dataenhetene våre både personlighet og intelligens, er noe han argumenterer for at handler om menneskets natur som historiefortellere og måten vi bruker metaforer.

Han peker også mot noen utfall av et slikt menneskeskapt verdensbilde hvor stordata (big data) kombinert med det vi mennesker betrakter som kunstig intelligens (men som egentlig bare er mer effektive datamaskiner med større kapasitet) gjør liberale demokratier til tyranniske «data-diktaturer» eller hvor de erstattes av tyranniske «datadrevne regimer» (ikke ulikt det vi ser konturene av i Kina).

Men jeg foregriper begivenhetene.

Denne boken handler strengt talt ikke om nevrotivenskap, som de andre bøkene jeg har omtalt under dette banneret, men om kunstig intelligens.

Eller det vil si, jeg trodde den skulle handle om kunstig intelligens. Men den handler egentlig om det vi kan kalle den kunstige intelligensens idéhistorie, og ganske lite om den faktiske teknologien.

Allikevel inneholder den flere interessante innsikter i og betraktninger om hvordan hjernene våre er utviklet og fungerer, og hva intelligens er.

Fascinerende nok begynner forfatteren med menneskets tidligste historie, og drar oss derfra og gjennom ideene som utgjør den kunstige intelligensens idéhistorie frem til nåtidens fjerde industrielle revolusjon.

Ja, i epilogen sier han at han argumenterer for at menneskets reise mot å skape kunstig intelligens startet for rundt 400,000 år siden med hulemalerier i Europa og andre steder.

Og i løpet av denne reisen drøfter han menneskerasens utvikling, språkutvikling, tidlige myter og mytologi, populærvitenskap, nevrovitenskap, kybernetikk, litt informatikk og teknologihistorie – og svært mye filosofi, spesielt bevissthetsfilosofi.

Boken har i det hele tatt vist seg å være en helt annen bok enn hva jeg trodde den ville være, men har også vært veldig interessent, om enn til tider litt tung, lesning.

Saken er at jeg har lært så mye nytt i denne boka at jeg følte jeg måtte ta masse notater og være skikkelig opplagt da jeg leste den for å få med meg alt.

Dermed har jeg plutselig brukt over et halvt år på denne boka – ikke minst siden jeg også har flyttet i løpet av denne perioden og hatt lite lesetid (+ har lest mange andre bøker også, både fakta og fiksjon, som det gikk mye kjappere å lese).

Men boka har fungert litt som en slipesten for egne tanker, en kvalitet jeg alltid verdsetter ved en bok – og jeg har lært mye nytt om idéhistorien til kunstig intelligens.

Visste du f.eks. at man hadde en slags «roboter», da kalt «automatons», i antikken? Det var helt nytt for meg og absolutt ikke noe jeg fikk med meg da jeg tok mellomfag i idehistorie i sin tid.

Boka har også vært et hyggelig gjensyn med filosofihistorien jeg var så opptatt av i tenårene og tidlig i 20-årene, som nok gjør boka mer tilgjengelig for meg enn hva den ellers ville vært siden jeg er godt kjent med både filosofihistorien og de store filosofenes verker (og har lest mange av disse).

Men innimellom ble det så mange fremmedord at jeg måtte stoppe opp og slet med å få med meg alt.

Og teknologien? Ja, den uteble på sett og vis.

Så et vel så interessant spørsmål denne boka reiser er om man kan skrive en bok om kunstig intelligens med hovedvekt på dens idéhistorie, derunder bla det filosofiske, matematiske og historiske grunnlaget for begrepet?

Og det viser jo denne boka at det kan man i høyeste grad.

Det er på noen måter en nyttig øvelse, ikke minst fordi vi har så lett for å se oss blind på nettopp teknologien at vi glemmer konteksten den ble unnfanget i, eller glemmer å ta høyde for hvordan våre tolkninger kan tillegge den egenskaper og betydning den kanskje ikke har.

Men det betyr også at jeg sitter igjen med en slags ubehagelig følelse av å ha blitt villedet til å tro at boka skulle handle om noe den ikke gjør – og konklusjonene blir også hengende litt i løse luften, spesielt mot slutten.

Mot slutten av boka introduserer forfatteren også nevromorfisk databehandling, som etterligner hjernen eller kanskje mer presist nevrobiologiske arkitekturer i nervesystemet – og som bla. brukes i nevrale proteser.

Her ser han også det han beskriver som en mer troverdig fremtid for reell kunstig intelligens – en som også på sikt kan utvikle bevissthet.

If neuromorphic architectures prove to be the future of computing then the supercomputers of the mid-twenty-first century will be more brain-like, and computing will transcend the current division of hardware and software. The software will be the hardware.

Digital processing will become a thing of the past, as the computers of the future will be capable of learning and responding to their environment by using their built-in plasticity, similarly to biological neural networks…

Our conventional computer technology is highly unlikely ever to become sentient… But one can easily imagine a time in the near future when a major breakthrough in neuromorphic computing raises the alarm.

Selv må jeg innrømme at jeg kan for lite om nevromorfisk teknologi, utover at jeg vet at det bla. brukes i The Human Brain Project, så absolutt noe å lese meg opp på.

Men på dette stadiet i boka må jeg også innrømme at jeg var blitt en smule skeptisk til forfatteren som teknolog fordi det går litt fort i svingene og flere konklusjoner blir hengende i løse lufta mot slutten av boka.

Som idéhistoriker er han derimot en fryd å lese, og boka har virkelig lært meg mye nytt og gitt meg mye å tenke på – noe som alltid er hederstegn ved en bok for meg.

For ikke å nevne hvordan han har utvidet betydelig min ikke helt ubetydelige kjennskap til teknologihistorie (som teknologinerd og tidligere teknologiskribent) og idéhistorie (som jeg bla. har mellomfag i).

«In Our Own Image: Savior or Destroyer? The History and Future of Artificial Intelligence», George Zarkadakis, March 2016, Pegasus Books.

Kan samfunn kollektivt bli smartere, og er det slik at ustrakt PowerPoint-bruk kan svekke en hjernefunksjon eller dekke over en svakt fungerende en? Om to besnærende, engasjerende og tankevekkende hjernebøker jeg burde ha lest for lenge siden (og i motsatt rekkefølge) av Johan Nordberg og Norman Doidge:

 • «Vår utrolige hjerne: En nervepirrende fortelling om vår dynamiske og formbare hjerne», Johan Norberg (2012):

Wow. Denne boka burde jeg selvsagt lest for år siden, ikke minst siden jeg kjenner forfatteren fra gammelt av – også som en særdeles dyktig skribent.

I forordet til boken skriver han blant annet:

Det var først da jeg fortalte min kone om den nye forskningen at jeg forstod hvor revolusjonerende den er. Hun leste nemlig om hjernen da hun studerte til lege for knapt 20 år siden. Hun kjente nesten ikke igjen noe av dette. I løpet av bare 20 har vi fått et helt nytt bilde av oss selv.

Tidligere trodde vi at hjernen var statisk, hierarkisk, med spesialiserte deler, at den ikke fornyer seg, og at vi ikke kunne gjøre så mye med hjernecellene våre, uten muligens å miste noen av dem ved å drikke for mye alkohol. Ingenting av dette er sant. Forskningen på nevroplastisitet, nevrogense og epigenetikk er i ferd med å gi oss et helt nytt bilde av hjernens formbarhet – et bilde som river alt annet over ende.»

Og litt senere i boken:

De siste årene har hjerneforskningen vist at hjernen kan sammenlignes med et work in progress – det vil si at vi hele tiden bygger om på den. Atferden vår påvirker mønstrene i hjernen, og tankene og følelsene våre forandrer den hele tiden. Hjernen din forandres av at du leser denne boken og reagerer og funderer på den. Ideen kalles nevroplastisitet.

Det er dette som for meg oppleves så revolusjonerende i nyere tids hjerneforskning – og det er for det meste nettopp det denne boken handler om.

På et nivå minner dette nye synet på hjernen meg litt om Aristotelisk etikk (som jeg alltid har hatt sansen for) siden Aristoteles påpeker at ingen kan bli et etisk menneske en gang for alle, det kan man bare bli gjennom gjentatte gode handlinger. Mao: Vi blir det vi gjør, eller summen av våre handlinger.

Nordberg skriver godt, lettlest og engasjerende om nevroplastisitet, med mange gode, engasjerende og tankevekkende eksempler om alt fra puggeskolen til utviklingen av intelligens for individ og samfunn.

Boka har helt klart har politiske overtoner, men det gjør den også både mer engasjerende og tankevekkende. Den ga meg rett og slett mye å tenke på – i tillegg at jeg lærte meg mye nytt og nyttig.

Spesielt syntes jeg drøftingen av «samfunnsintelligens» eller en «nasjons IQ» var interessant.

På den ene siden skriver Nordberg at det at våre samfunn blir mer og mer intelligente (bla. som følge av bedre utdannelse, samfunnsutvikling osv.) stiller helt andre krav til f. eks. medier og underholdning – noe vi bla. ser gjennom at dagens filmer har mer stimuli og er mer komplekse, mens en film fra 50-tallet ofte kan oppleves som kjedelig av dagens unge.

På den andre siden opplever jeg at Nordberg fullstendig knuser koblingene som tidvis er gjort mellom f. eks. rase og intelligens eller kjønn og intelligens.

Jeg leste faktisk den kontroversielle boken «The Bell Curve» på 90-tallet en gang (fordi den var motstrøms/kontroversiell og jeg var intellektuelt nysgjerrig), men ble ikke overbevist – eller snarere leste jeg ca. halve før jeg mistet interessen. Men boken var kontroversiell bla. fordi den drøftet IQ-forskjeller mellom raser, som f.eks. svarte og hvite.

Nordberg argumenterer for at forskjeller i IQ mellom f.eks. nasjoner eller raser skyldes en rekke andre variabler enn rase.

Bla. skriver han:

Alle fikk ikke bedre tilgang på mat, mulighet til moderne utdanning, mindre familier og ble en del av informasjonssamfunnet samtidig. Noen grupper og befolkninger ble holdt tilbake av økonomisk underutvikling, undertrykkelse, diskriminering og skikk og bruk, men så snart de begynte å få tilgang på forandringene overfor, begynte også deres IQ-resultat raskt å forbedre seg. Denne teorien styrkes av de fragmentariske tegnene som finnes på at økningen er i ferd med å bremse opp i noen av de landene der mennesker allerede har høyest IQ, som i Skandinavia, mens den fortsetter i andre.»

Med andre ord er intelligens «i bevegelse hele tiden» og er, som hjernen, i høyeste grad formbar.

Bloggposten fortsetter under bildet med neste bok:

 

 • «The Brain that changes itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science», Norman Doidge (2007)

Denne boka fikk meg til å føle meg både veldig dum og veldig begeistret.

Jeg følte meg dum av den enkle grunnen at jeg hørte om boka før første gang i 2012 eller så der (den er utgitt så tidlig som 2007), men ikke leste den før i fjor høst. Den ville åpnet de samme dørene som Nordengens bok gjorde for meg fire (!) år senere. Det er irriterende å tenke på hvor mye mer jeg kunne lest om dette på de fire årene…

Samtidig ga boka meg, når jeg nå først leste den, en voldsom følelse av eufori og optimisme – for på et nivå er dette nesten en litt sånn «halleluja»-bok.

Grunnen er at forfatteren bruker mektige pasienthistorier om mennesker med store medfødte handikap eller påførte skader som ble friske ved hjelp av effektiv hjernetrening, eller hjernetrening sammen med nevroimplantater, for å illustrere utviklingen innen nevroplastisitet .

For å få et lite inntrykk av hvordan er det bare å lese baksideteksten:

Meet the ninety-year-old-doctor who is still practising medicine, the stroke victim who learned to move and talk again and the woman with half a brain that rewired itself to work as a whole. All these people had their lives transformed by the remarkable discovery that our brains can repair themselves…

Med andre ord er boka veldig amerikansk, noen vil nok si tabloid, i formen.

Men det forhindrer ikke at den ikke også er en veldig nyttig, godt skrevet og engasjerende historie om nyere hjerneforskning, med vekt på nevroplastisitet – så lenge man tar det hele med en klype salt.

Alle de ufattelige sterke menneskelige historiene i boken, om mennesker med invalidiserende kognitive utfordringer eller skader de jobber seg gjennom ved å trene opp hjernen, gjør nok journalisten i meg litt skeptisk.

Boka har fått en del kritikk nettopp på grunn av dette.

Jeg har sett flere gi utrykk for at boka, sammen med treningen og programvaren forfatteren reklamerer for,  fremstod som en lovet mirakelkur som aldri fungerte for dem selv eller nære og kjære. Se bla. Guardian om dette her og et leserinnlegg om det fra samme avis her.

Jeg har videre fått med meg at det er en del debatt rundt nevroplastisitet, eller rettere sagt det som ofte beskrives som «hypen rundt nevroplastisitet» og firmaer+ apper som lover å gjøre deg smartere/trene opp hjerneskader osv., noe jeg antar bla. er rettet mot folk som Doidge.

Jeg skal absolutt lese meg mer opp på det, men synes på alle måter Doidges bok likevel var verdt å lese – selv om jeg opplevde Nordbergs bok som mer edruelig.

Det handler mye om fortellergrep siden Doidge, i god journalistisk ånd, bruker gripende menneskelige historier hvor mye står på spill som inngang til å formidle historien om nevroplastisitet, mens Nordberg formidler og drøfter denne historien godt uten å ty til samme fortellergrep som bærebjelke i boka.

Uansett hva man måtte mene om hvor godt de valgte fortellergrepene fungerer, er det fascinerende å se alt fra store (bla. samfunnsintelligens i Nordbergs bok) til små (bla. powerpoint og pornografi i Doidges bok) drøftes på basis av hjerneforskning og hvordan det påvirker hjernen.

I senere tid har jeg visst fått dilla på hjernebøker, og jeg har blitt så usigelig glad av å lese mye av det jeg har lest i disse i det siste.

Mye som har skjedd i vår forståelse av hvordan hjernen fungerer oppleves nemlig som en personlig revolusjon for meg siden jeg hadde et brutalt møte med det jeg nå tolker som et utdatert syn på hjernen for ca. 23-24 år siden – et møte som har preget mye av livet mitt.

På grunn av det heier jeg ekstra på hjerneforskere og populærvitenskapelige bøker om hjernen, og omtaler 3-4 slike bøker her.

Da jeg kjente meg igjen i historien om «nevrovitenskapens mest berømte pasient»

Kaja Nordengen, som bla. har skrevet «Hjernen er stjernen», hørte jeg for første gang på et Forskning.no-seminar på Svalbard i november 2016 – hvor hun ga det som må ha vært seminarets aller beste foredrag.

Der fortalt hun blant annet engasjerende om jernbanearbeideren Phineas Gage som fikk en jernstang gjennom hodet i en arbeidsulykke – og endret personlighet fullstendig.

For nevrovitenskapen ble han med det det første pasienttilfellet som antydet at det var en forbindelse mellom hjernetraumer og personlighetsendringer, og kalles tidvis derfor «nevrovitenskapens mest berømte pasient».

Og jeg må si jeg kjente meg igjen i det Nordengen fortalte om denne jernbanearbeideren som levde på 1800-tallet.

Altså, jeg kjente meg igjen en smule, jeg har heldigvis aldri opplevd noe fullt så brutalt.

Men da jeg ble påkjørt og forlatt for å dø som 17-åring julen 1993, og hunden min reddet livet mitt ved å hente hjelp i siste liten, fikk jeg det man i dag sannsynligvis ville kalt et blåmerke i høyre frontallapp – og endret personlighet.

Radikalt i de seks første dagene jeg lå på sykehuset som jeg ikke har noen erindring av, så mer moderat etter at jeg kom til meg selv og i en del år etterpå – før det normaliserte seg helt.

Et brutalt møte med et utdatert syn på hjernen?

Men i sykehusjournalene mine fra sykehusoppholdet ulykken forårsaket står det bare det latinske ordet for hjernerystelse og «oppfører seg infantilt».

Utover det var legene på ortopedisk avdeling, hvor jeg hadde havnet pga min mest synlige skade, så vennlige å informere meg om at jeg kunne risikere å bli grønnsak. Om jeg kom til å bli det ville de ikke kunne si før om tre år etter ulykken – i mellomtiden ble jeg tilrådet å kutte ut skole og alle aktiviteter og ta det helt med ro i tre år.

Jeg nektet. Heldigvis.

For i dag, etter å ha lest alt det jeg har lest om hjernen i senere tid,  tenker jeg at jeg muligens ble møtt med et utdatert syn på hvordan hjernen fungerer.

I senere tid har jeg lært at man pleide å ha et mekanistisk syn på hjernen, dvs. at man så på den som en maskin med uerstattelige deler – så et stygt smell i hodet og du var sannsynligvis ødelagt for livet.

Mye tyder på at det var slik man så på hjernen da jeg ble påkjørt julen 1993.

Etter at jeg mirakuløst hadde overlevd den fysiske påkjørselen, og kommet sånn halvveis tilbake til meg selv, ble sammenstøtet med dette nå utdaterte synet på hjernen en slags eksistensiell krise som kom til å prege mye av 20-årene mine.

Jeg føler i det hele tatt jeg har brukt mye av livet mitt på å bevise at disse sykehuslegene tok feil, og uansett hvor mye jeg fikk til karrieremessig var det liksom ikke nok til å motbevise det en gang for alle.

Det er først når jeg nå skjønner mer av hvordan hjernen fungerer, og hvor radikalt synet på dette har endret seg i senere år, at jeg tenker jeg at jeg kanskje har vunnet. At jeg tross alt fikk rett.

Men som som den tyske filosofen Nietzsche skrev i sin tid:

«Rettferdigheten er en haltende gammel mann».

For det viser seg at hjernen har en fantastisk evne til å helbrede seg selv – i alle fall for mange typer skader, om langt fra alle – og at den er alt annet enn statisk.

Akkurat som muskler blir den også mer robust, og enklere å trene opp igjen etter skader om den brukes, eller trenes, mye.

Så for min del hjalp det nok å ha fått med meg en så stor glede over å lære, lese, skrive, mestre og utforske nye ting som jeg er privilegert nok til å ha fått fra barnsben av – når jeg nå først var så uheldig som jeg var å bli påkjørt og få et hodetraume.

Det var aldri flust med penger da jeg vokste opp. Men faren min hadde 3000 bøker, grandtanten min et flyvende teppe hun tok oss med på for å utforske verden (fra stua i Drammen), og jeg var privilegert nok til å få med meg mye intellektuell nysgjerrighet og glede over å tilegne meg ny kunnskap fra en blanding av slektninger, lærere, bibliotekarer, venner og mentorer.

Men altså, la  meg si litt mer om disse bøkene jeg nevner i overskriften – som det må sies jeg har lest over en periode på halvannet år, så ikke alt er like ferskt i hukommelsen.

«Hjernen er stjernen», Kaja Nordengen (2016)

Ypperlig, lettfattelig populærvitenskap som gir et godt og engasjerende overblikk over hvordan hjernen fungerer. Denne boka slukte jeg rått, eneste aber var at jeg ble sulten på å vite mer.

Som en innføring synes jeg den var glimrende, men selv skulle jeg nok gjerne sett at den gikk mer i dybden – evnt. at det kommer en oppfølger som gjør det.

Jeg skal selvsagt lese Nordengens nye bok om «Hjernetrim» med tid og stund, men denne boka, som jeg leste julen 2016, åpnet egentlig døra til hele det fascinerende forskningsfelt hjernevitenskap, som jo er ufattelig stort, for meg.

Det meste i denne boken er interessant, så for min del kunne jeg gjerne lest dobbelt så mye om alt.

Og når vi først snakker om hjernen og hvordan den bearbeider ting, ble jeg slått av hvor annerledes leseopplevelsen var for «Hjernen er stjernen» og «Å dykke etter sjøhester» av søstrene Ylva og Hilde Østby – som jeg leste ganske tett etter hverandre.

Jeg likte begge bøker godt, men det krevde mer konsentrasjon å lese sistnevnte, hvor jeg følte det var lett å gå glipp av noe hvis jeg ikke leste konsentrert.

Nordengens bok er skrevet i et enkelt og effektivt språk: Rett frem, korte setninger, lettfattelig språk, masse interessante eksempler, og som sagt en sånn bok jeg bare slukte i ett.

Søstrene Østbys bok opplevde jeg som en mye mer litterær bok.

Innimellom mye lengre setninger – den vekslet mellom de helt korte og ganske lange setningene. Den var mer personlig essay og hadde en fin og slentrende stil med litt mer komplekse argumenter.

Denne måtte jeg både bruke mer tid på og konsentrere meg mer for å lese, samtidig som den var veldig godt skrevet – bare veldig annerledes enn «Hjernen er stjernen».

Det slo meg, igjen under et Forskning.no seminar (denne gangen på Lysaker i 2017 da jeg overvar et foredrag med Lars Aarønæs om å spisse budskap) at Østby-søstrenes bok muligens har en høyere gjennomsnittlig Lesbarhetsindeks (Lix) enn Nordengens?

Eller kan det har vært slik at det bare var litt fullt av andre ting i min egen hjerne da jeg leste den?

«Å dykke etter sjøhester: En bok om hukommelse», Hilde og Ylva Østby (2016)

En utrolig fascinerende, godt fortalt introduksjon til hukommelsen og dens betydning. Eller kanskje snarere en introduksjon til hukommelsens idéhistorie?

Generelt er dette et utrolig spennende tema formidlet på en ypperlig måte, så dette skulle jeg også gjerne lest mye mer om.

Det jeg selv husker aller best fra denne boka er nok historien om Henry Molaison og effektene av at kirurgen hans fjernet Hippocampus på begge sider av hjernen til Molaison i et forsøk på å kurere epilepsi. Resultatet var at han bare satt igjen med korttidshukommelse, ingenting av det som skjedde etter at han ble operert registrerte seg permanent i hukommelsen hans.

På grotesk vis ble han dermed et kjent medisinsk eksempel som demonstrerte noe fundamentalt om hvordan hukommelsen vår fungerer, på samme måte som eksempelet Phineas Gage – som antydet hvilke konsekvenser en skade i pannelappene kunne ha – i Nordengens bok.

Ellers er boken tettpakket interessante eksempler og gode historier om alt fra fantomhukommelse og falske minner til hvordan PTSD kan påvirke hukommelsen.

Boken fikk meg også til å reflektere over min egen hukommelse. For selv opplever jeg at jeg kan spille av mange minner som film.

Jeg har mange filmatiske sekvenser jeg kan hente frem når jeg ønsker det, eller som spilles av automatisk når jeg opplever lignende ting – spesielt fra situasjoner med sterke emosjoner selvsagt, som kriser og drama, men også fra mer trivielle ting som lærebøker eller bøker generelt.

Slik jeg husker det hadde jeg fotografisk hukommelse fra alt fra sekvenser i lærebøker til diktbøker før ulykken min, dvs jeg kunne se boksiden for mitt indre øye som en kopi. Jeg opplevde at slike fotografiske minner fra bøker er noe jeg fikk til langt sjeldnere etter ulykken min – mens kriser og sterke emosjonelle inntrykk – og mye annet – fortsatt alltid lagres som «film».

Men er det noe jeg har skjønt fra denne boka er det at man aldri kan stole helt på hukommelsen, den kan ofte spille oss puss – selv om jeg har en påfallende tendens til å stole ganske mye på den når den er  lagret som film jeg kan spille av for mitt indre øye.

Og ironisk (eller logisk?) nok opplever jeg minner lagret som film som langt mer dramatiske enn de jeg ikke har erindring av – selv når sistnevnte kan være langt mer dramatiske.

Et eksempel: Jeg har en slags nær-døden-opplevelse fra da jeg var barn, hvor jeg ble sittende fast på en fjellhylle jeg ikke ville overlevd fallet fra. Dette opplever jeg selv i dag som langt mer dramatisk, i alle fall emosjonelt, enn da jeg ble påkjørt og forlatt for å dø, bevisstløs og usynlig fra veien, som 17-åring.

Forklaringen er sikkert at jeg ikke har noen erindring av sistnevnte, det er bare blitt fortalt meg, mens førstnevnte har brent seg fast i hukommelsen som broker fra en film….

Ellers har Eirik Newth skrevet en god anmeldelse av begge disse to bøkene like etter at de ble utgitt.

Relaterte bokomtaler:

– For meg er største oppvekker i arbeidet med hjernen er at den er så påvirkelig, sa Kaja Nordengen under en debatt om nye bøker om hjernen, hukommelse og læring på Vitenparken på NMBU.

Det var den beste, mest interessante, debatten jeg har vært på på veldig lenge, kyndig ledet av NMBUs Gaute Einevoll som selv er hjerneforsker og professor i fysikk.

Men samme dag som debatten fant sted var det terrorangrep i London, en by jeg har kalte «hjemme» i mange år og har familie og venner jeg lett bekymrer meg for når slikt skjer.

Og midt oppe i det og alle andre deadliner glemte jeg helt planene mine om å blogge om denne fabelaktige debatten (siden jeg nå stort sett alltid tar notater fra slikt) – en debatt jeg forøvrig overvar som privatperson og ikke i noen profesjonell kapasitet.

Men så har det seg at jeg har lest flere fabelaktige bøker om hjernen og hjernevitenskap i senere tid, inkludert to av forfattere i panelet denne kvelden, så da måtte jeg jo bare få skrevet den bloggposten.

For meg har nemlig blogging alltid vært en slags «back-up for hjernen» min, i tillegg til et digitalt refleksjonsrom, det er veldig greit å kunne referere (og lenke) tilbake til.

Si at jeg f.eks. skal skrive noe om hjerneforskning eller kunstig intelligens, privat eller profesjonelt, så er det fabelaktig å kunne lenke tilbake til noe bra som ble sagt i en debatt jeg overvar om temaet.

Dessuten er dette med hvor påvirkelig og formbar hjernen intet mindre enn en personlig revolusjon, siden jeg lett kunne ha blitt offer for en utdatert, mekanistisk forståelse av hvordan hjernen fungerer etter en alvorlig bilulykke for over 20 år siden.

Så jeg er veldig stor fan av moderne hjerneforskning og nye bøker om hjernen som øker vår forståelse av hvordan den fungerer. Siden jeg jobber med forskningsformidling er jeg også en veldig stor fan av god forskningsformidling, noe alle disse bøkene i høyeste grad representerer.

Men la meg først introdusere debattdeltagerne: Professor Gaute Einevoll var kveldens kyndige bokbader og i panelet satt en rekke forfattere som nylig har gitt ut bøker om dette temaet:

Lege og hjerneforsker Kaja Nordengen («Hjernen er stjernen»), Mattematikkprofessor Dag Einar Sommervoll («Hjernespenst»), idéhistoriker og journalist Hilde Østby og nevropsykolog Ylva Østby («Å dykke etter sjøhester: En bok om hukommelse»). Bloggposten fortsetter under bildet

Fra høyre: Professor Gaute Einevoll (kveldens kyndige bokbader), lege og hjerneforsker Kaja Nordengen («Hjernen er stjernen»), Mattematikkprofessor Dag Einar Sommervoll («Hjernespenst»),  Nevropsykolog Ylva Østby og Idéhistoriker og Journalist Hilde Østby («Å dykke etter sjøhester». NB: Mobilbilde

 

Slik ble hjernebokforfatterne interessert i hjernen

– Kaja kjenner jeg egentlig fra gammelt av. Jeg fikk en mail fra Kaja da hun gikk i 2.klasse på en videregående skole i Moss og gjerne ville skrive en oppgave om hjernen, fortalte Einevoll.

Til det bekreftet Nordengen at hun hadde vært interessert i hjernen siden hun var liten.

Hjernen er stjernen

– Jeg spurte foreldrene mine da jeg var ni om hva jeg kan bli når jeg vil jobbe med hjernen. De sa jeg kunne bli nevrolog, og det visste jeg jo ikke helt hva var men bestemte meg for å bli det. Det tok flere år før jeg fant ut hva det var og at jeg måtte bli lege først. Og da jeg begynte på medisinstudiet skjønte jeg jo at man måtte komme halvveis i studiet før vi lærte om hjernen, så da begynte jeg å forske på hjernen ved siden av studiene, sa hun.

Hun kombinerte forskning og studier med stor suksess, tok forskerlinjen ved medisinstudiet, og forsvarte doktorgraden sin allerede som 26-åring – noe DN har skrevet mer om her.

I 2016 ga hun ut boka «Hjernen er stjernen», som Eirik Newth oppsummer slik: «Nordengens prosjekt er ambisiøst nok å formidle det vi nå vet om hele hjernen, fra det innerste av hjernestammen og ut til panne- og tinninglappene.»

Hjernespenst

For Dag Einar Sommervoll, mattematikkprofessor ved NMBU Handelshøyskolen, var veien til å bli «hjernebokforfatter» en ganske annen.

– Ideen til boka startet da jeg jobbet på BI, etter at det kom en student inn med eksamensbesvarelsen sin som ikke var bra. Jeg ble sittende å tenke på dette etterpå og ble slått av at jeg visste jo veldig lite av hva som fungerte og ikke når det gjald innlæring.

Jeg ble slått av at fysisk trening er noe jeg kan veldig mye om, men at hjernen kunne jeg veldig lite om, fortalte han. Med det utgangspunktet satte han seg fore å lære mest mulig hvordan vi best lærer.

Resultatet er boka «Hjernespenst», som en kollega bla har omtalt i denne saken. Nylig delte han også en del innsikter fra boka i denne videoen.

Å dykke etter sjøhester

«Evnen til å huske har siden tidenes morgen blitt sett på som en magisk egenskap, og hukommelsens mysterier har alltid fascinert oss. I denne boka fortar søstrene Hilde og Ylva Østby et dypdykk i hukommelsens vesen og vitenskapshistorie,» kan vi bla. lese i baksideteksten til boka «Å dykke etter sjøhester».

– Undertittelen på boka er «en bok om hukommelse». Jeg var også veldig interessert i hjernen fra jeg var ung av, men bestemte meg for å bli psykolog heller enn lege – og forsker på hukommelse, sa Ylva Østby, som er nevropsykolog og blant annet har skrevet doktorgrad om hjernen (nærmere bestemt om nevrokognitiv utvikling).

– Noe av budskapet i boka er at det var helt ok å glemme. Det hjelper oss å rydde opp, rydde i hjernen, det er bare ikke alltid hjernen er enig i oss i alt det vi vil rydde bort, sa hun.

– Når man skriver en bok bør man pitche boka hele tiden. I prosessen har vi skrevet baksideteksten til boka kanskje ti ganger. Noe av det første som ble klart da vi skrev boka var at vi ikke skulle skrive om hukommelsesteknikker, men om forskningshistorie og ha fokus på enkeltskjebner, påpekte forfatterne.

Største oppvekker i arbeidet med bøkene

Einevoll spurte blant annet panelet hva som overrasket dem mest med arbeidet med bøkene deres om hjernen:

– For meg er største oppvekker i arbeidet med hjernen er at den er så påvirkelig, sa Nordengen.

– Hvor gode vi er til å gjenkjenne ansikter er veldig fascinerende – det er en ferdighet vi tar fullstendig for gitt, sa Sommervoll.

– Hva hukommelse betyr i en større sammenheng. Det har vært en øyeåpner for meg å jobbe sammen med søsteren min som er forfatter og ikke har min fagbakgrunn. Hukommelse griper inn i så utrolig mye i livene våre, i samfunnet, kulturen vår osv., sa Ylva Østby.

– Jeg ble veldig overrasket over at vår måte å fortelle historier på er den samme måten som hukommelsen fungerer på, sa Hilde Østby, og la til at hun også ble fascinert over å oppdage at det ikke var så uvanlig at folk ikke har personlige minner overhodet fra f.eks. barndom

Om kunstig intelligens

Et annet spørsmål til panelet handlet om kunstig intelligens: Dette er i stor utvikling på mange områder og det har blitt mye bekymringer rundt det. Hva tenker dere om muligheten for kunstig intelligens og hvorvidt det er noe å bekymre seg for?

– Jeg tror absolutt at datamaskiner kan regne ut ting og løse problemer på mye bedre måter enn oss på sikt. Men det kan ikke nødvendigvis ta over for menneskelig intelligens, og vi må også huske at mennesker tenker utrolig mye feil, sa Ylva Østby.

– Jeg er fascinert av hvordan man bruker intelligensbegrepet mye bredere og videre når man snakker om kunstig intelligens enn man gjør når man snakker om intelligens i medisinsk forstand, man begynner å trekke inn ting som empati osv., sa Nordengen. Hun la til at vi er ikke så fryktelig langt unna at vi får litt kunstig intelligens som kan forbedre ting, kompensere for ting som ikke fungerer så bra. F. eks kan man kanskje få en brikke i brillene som hjelper deg å få bedre ansiktsgjenkjenning hvis du ikke er så god på det.

– Det merkelige, rare, sårbare menneske kan ikke gjenskapes av en robot, du kan ikke få en robot til å skrive som Shakespeare, påpekte Hilde Østby.

Mer om hjernebøker, inkl. et par av de omtalt over:

Og ofte har jeg lurt på,
hvordan årene og jeg overlevde,
men jeg hadde en tante som sang for meg,
en eventyrlig voggesang
– om magiske reiser, eventyr og fremmede horisonter.

(Omskrevet versjon av et vers i Joan Baez’ «Honest Lullaby»).

Nylig feiret vi en fantastisk dame som ville ha blitt 102 år om hun fortsatt var blant oss. Vår enestående grandtante med det flygende teppet og de fantastiske historiene:

En dame som var så utrolig viktig for små og store, og som gjennom et langt liv la ned uendelige krefter i alt fra den sivile Hjemmefronten – under andre verdenskrig – til lokalpolitikk.

Jeg vet det kan være sårt for barn å oppleve at alle andre har ting de bare kan drømme om, eller for voksne at ikke kan gi barna sine de ferieturene eller materielle tingene de gjerne skulle. Og jeg vet av egen erfaring hvor sjeleødeleggende det kan være å være fattig.

Men når jeg husker tilbake på min egen barndom er en av de største rikdommene jeg fortsatt varmer meg på i dag at lillesøsteren min og jeg hadde en grandtante i Drammen med et flygende teppe.

En grandtante som lekte med oss da vi var små, og debatterte med oss, støttet oss og oppmuntret oss til å bli mer av det vi var da vi ble større.

Da jeg vokste opp kunne jeg absolutt være misunnelig på de barna som til forskjell fra meg reiste mye utenlands i feriene.

Men vi hadde andre ting som jeg først har innsett den uvurderlige verdien av ettersom jeg ble eldre. En av de viktigste var at vi hadde en grandtante i Drammen med et flygende teppe.

FlyingCarpetFlickrCCLisens

Et flyvende «hverdagsteppe» fra No Matter project, funnet på Flickr og gjengitt her med en Creative Commons-lisens: https://flic.kr/p/4EmKdF

Det var selvsagt ikke et «ekte» flygende tepp, men det gjorde ingenting.

For da hun spurte om vi skulle ta oss en tur på det flygende teppet da vi var små, satte vi oss på det fargerike lappeteppet – som hun strikket da faren min var liten slik at de to, og andre, «kunne fly på mange vidunderlige reiser» – og «fløy» til magiske steder som kom til live gjennom mine tantes fortellinger og fantasi.

Og alt ble mulig, selv om det bare var gjennom historier, ord og fantasi.

Det hjalp jo at hun selv hadde reist mye i Europa, hovedsakelig sammen med bestevenninnen Elsa som sammen med sin nærmeste familie på sett og vis også ble en del av vår familie.

FriendsForLife

Hjørdis (til venstre) og Elsa (til høyre) i Larvik på sine eldre dager.

De to var visstnok de første norske i Dresden etter andre verdenskrig. De reiste mye rundt i Europa før og etter andre verdenskrig – og i andre perioder.

Hjørdis i yngre dager.

Med en søster som emigrerte til New York kom hun seg også dit, og var i hyppig kontakt med familie i fjern og nær, fra USA til London, gjennom et langt liv som ivrig brevskriver.

Utover det flygende teppet var det også løven Buster – en ustoppet leketøyløve med bursdagshatt på som bodde på badet hennes – som av og til skrev brev til oss og ofte var en del av leker og samtaler.

Det var den alltid levende Bøkeskogen i Larvik som hun vokste opp i kanten av, og senere, etter flere tiår i Drammen, flyttet tilbake til Larvik for å kunne beundre daglig.

Det var det «magiske» høstbildet i gult og oransje, som i hennes gjenfortelling var fra Bøkeskogen.

Det som som hang over skatollet med de hemmelige skuffene som hun skrev sine utallige debattinnlegg og brev på, et skatoll som jeg forøvrig arvet.

Mulig det var fra henne at jeg har fått med meg en egen evne til å tillegge ting en større mening –  f.eks. at jeg har det med å kalle mine 11 litografier fra samme kunstner en kunstsamling og ikke bare en samling bilder – til å se magi selv i hverdagslige og trivielle ting, og ikke minst til å se det selv når det stormer som verst rundt meg.

Hvis ting er ekstra vanskelig å stå i hender det dessuten at jeg tar på meg journalistbrillene mine og later som jeg skal skrive en reportasje om det, fordi det gir meg mer følelsesmessig avstand og et annet type blikk.

Eller jeg bruker det som inspirasjon til krimnoveller, kronikker et eller annet skiftelig arbeid som gir meg avstand nok til å takle det bedre – kanskje til og med more meg over det surrealistiske i det hele – uten at jeg nødvendigvis publiserer det eller skriver det ferdig.

Jeg sender ofte en varm tanke til tante Hjørdis mens jeg gjør slikt, fordi jeg innbiller meg at det er hun som har inspirert den mestringsstrategien.

Tante Hjørdis var i det hele tatt en uvurderlig lekekamerat, støtte og intellektuell sparringspartner gjennom oppveksten og senere.

Dessuten var hun også en god rollemodell på sitt vis.

Hun tok mer utdannelse enn hva var vanlig for mange jenter på den den tiden, og jobbet først som sekretær før hun ble valgt inn i lokalpolitikken hvor hun var en aktiv lokalpolitiker i Larvik og Drammen mye av livet sitt.

Hun fikk sett mye av verden, og oppfordret sterkt mine egne foreldre til å vente med å få barn til de hadde gjort det samme (det ble det riktignok aldri anledning til siden jeg meldte min ankomst da foreldrene mine var 20 og 23 – men selv har jeg reist mye, og i stor grad finansiert det gjennom å skrive).

Tante Hjørdis var alltid intellektuelt nysgjerrig og åpen for å lære nye ting, og dyrket vennskap, bøker, reiser, den faste lesesirkelen, og brevskriving så lenge hun kunne.

Hun levde et liv i tråd med egne verdier og normer, om enn til tider en smule på tvers av samtidens normer.

Som da hun og Elsa mimret i Hjørdis’ 90-års lag om da de danset på bordene på en kafé på Reperbanen i Tyskland like før andre verdenskrig.

Det mimret de attpåtil om i et 90-års lag som strengt talt burde vært umulig og fryktelig vanskelig om det ikke var for at Hjørdis var den hun var.

På den tiden var det nemlig mange år siden hun hadde begynt å glemme, og opptil flere både siden hun var blitt diagnostisert med Alzheimer og innlagt på sykehjem.

Glemselen kom heldigvis sent i livet, jeg leste nylig at vel 50% av oss får en form for kognitiv utfordring om vi lever så lenge.

Men selv i disse årene med hukommelsessvikt og sykehjem var det mange lyspunkter, fine stunder og til og med gode samtaler.

Jeg vet selvsagt at vi var svært heldige slik siden Alzheimer tross alt kan ramme på mange forskjellige måter, og tidvis i langt yngre alder og mer aggressive former.

Elsa&Hjordis

Hjørdis (til venstre) og Elsa (til høyre) da vi feiret Hjørdis’ 90-års dag.

Men tante Hjørdis var en av de jeg hadde en av de beste samtalene med da hunden som reddet livet mitt døde.

Siden hun selv hadde mistet sin egen hund for veldig mange tiår siden, det lå i den delen av hukommelsen som fungerte best, hadde vi en meningsfull samtale om det i stua på sykehjemmet.

Eller hun kunne sitte i den selvsamme sykehjemsstua og si at nå var hun blitt 90 år: Mon tro hva nytt og spennende hun skulle lære seg nå – kanskje filosofi?

Jeg har nok delt dikt til ære for Hjørdis før som har vært kortere og lettere tilgjengelig – både om 90-åringen som bestilte champagne og fest for livets slutt og om unike vennskap.

Men akkurat i dag passer det best med diktet jeg leste i begravelsen hennes, fordi det for meg oppsummerer den uvurderlige verdien av alle de verdifulle,  immaterielle gavene hun ga oss.

Det illustrerer også godt at det er mye verdifullt som hverken koster stort eller i det hele tatt kan kjøpes for penger:

Testament (av Åse-Marie Nesse)

Eg gir bort førtiåtte verselinjer,
eit lite stykke land med lerkesong,
ein bronsetime mellom høge pinjer,
ei kaffebønne frå ein farm i Ngong.

Forøvrig har eg fire fagre fjører,
til minne om ein sør-tysk nattergal.
Den levde i eit dikt med opne dører
og song og flaug sin veg av eige val.

Sjå her, ei samling eventyr, unike
antikvitetar uten rust og skår.
Eg gir deg Orfeus og Eurydike,
Orions sverd og Berenikes hår.

Ein stad i mørket ligg ei blå kvittering
for overforbruk av homerisk hav,
eit sjeldan dokument til arkivering,
ei blom på motebølgers fellesgrav.

Ei evigung forventning vil eg dele
med den som trur at alt er skjedd forlengst.
Og ennå inn i natta skal eg spele
på tretten tryllefløyter om det trengst.

Eit vonbrot eller to får du i fanget
som ikkje veit at verden er eit svik.
Det hjelper deg å ta det store spranget
og satse på eit indre himmerik.

Min beste uvenn får tre vakenetter
frå den tid eg var ramma hardt av løgn.
Så gir eg bort den søvn som følgde etter;
med lækedom og von og vårjamndøgn.

I skrinet med det rare har eg røter
frå hjartejord der eg var heimekjent.
Og den som får dei, risikerer bøter
for overstadig rus på bortebrent.

Til sist fordeler eg diverse vindar
som voggar på den kyst eg kaller min,
ein tåkelur, og droperegn som blindar,
men også soleglad og måneskin.

Så har eg meg eit skip som ligg for anker,
men det er utan mannskap, utan namn.
Ein seglskute, ingen supertanker,
ein flygande hollendar utan hamn.

Når alt er teikna ned i testamentet
og lagt til rette for å skifte bu,
står berre skipet att, men det må vente,
det arvar ingen, ikkje eingong du.

For det skal føre meg til andre sida
når ballasten er kasta overbord.
Med tomme hender går eg ut av tida
og etterlet meg hundre tusen ord.

TallshipStavernHjordis

Bankenes fremtid er ikke banker, hevdes det. Og da Aftenposten nylig satte fokus på hvordan «de fire store» nettgigantene dominerer stadig flere verdikjeder ble jeg minnet på en interessant, fiktiv videofortelling om fremtidens markeder og finansielle tjenester fra 2005: AmazonBay.

Amazon driver dagligvarebutikk. Google bygger selvkjørende biler. Apple har startet bankvirksomhet. De fire største har nå en samlet verdi som tilsvarer Frankrikes brutto nasjonalprodukt…

…For å fortsette å vokse må imidlertid selskapene finne stadig nye måter å tjene mer penger. Samtidig må de sikre seg mot selv å bli offer for raske endringer. Det gjør de ved å utvide virksomheten til stadig nye bransjer, og kjøpe opp mindre selskaper og konkurrenter. Dette kan føre til voldsomme omveltninger i en rekke industrier de neste årene, og påvirke hele verdensøkonomien, kunne vi lese i Aftenposten nylig.

Artikkelen minnet meg om en fremidsvisjon, som muligens kan kalles en slags dystopi, fra vel 12 år tilbake: AmazonBay.

Det ble jo ikke helt slik videoens skaper tenkte seg, men den var jo egentlig mest ment som et tankeekperiment som kunne inspirerer til debatt og ettertanke, og som det synes jeg fortsatt den er vel verdt å se på nytt.

Eller som videoskaperen selv skrev om AmazonBay den gang da:

A fictional narrative written in 2005 that explores the future of financial services and markets from the vantage point of December 2015 looking back on the changes that occurred over the past decade. Not to be interpreted literally, the goal was to foster discussion and debate on how powerful secular trends in technology, economics and demography might act to shape a new landscape in how markets operate and financial services are delivered in the future.

Nå til dags går jo mye av debatten rundt fremtidens finansielle tjenester ikke minst mye om hvordan blockchain-teknologi, mobil teknologi og nye reguleringer som PSD2 vil endre dette markedet.

Nylig snublet jeg over en bloggpost av Andy O’Sullivan som oppsummerer noen av disse endringene, en post som konkluderer med at bankenes fremtid ikke er banker. Her et kjapt sitat, men les for all del hele bloggposten.

I spent over 10 years working for a bank and I loved it. I think their days are numbered though, probably; mainly as I believe the services and products they provide will be gradually replaced by large tech companies who have better relationships with consumers.

Og slik så den fiktive fortellingen AmazonBay, laget i 2005, for seg at teknologiselskapene ville endre finansielle tjenester fra 2005 – 2015:

«Vi har lurt oss selv med å se på feil tall. Det å få masse trafikk fra Facebook for saker om mann som fant en hårete manet i do gir lite verdi på sikt,» sa Amedias direktør for innholdsutvikling, Jostein Larsen Østring.

«Viraljournalistikken er i liten grad interessant for abonnentene,» påpekte han, og kunne kanskje også lagt til at viraljournalistikken heller ikke er det som får nye lesere til å tegne abonnement på lokalavisa.

For nylig ble det kjent at Amedia ikke lenger måler unike brukere, men «lojale ikke-abonnenter» siden Amedia ikke får «noe igjen for folk som besøker oss tilfeldig. De er neppe potensielle abonnenter. Det viktigste er at vi leverer godt innhold til de som besøker oss ofte – også dem som ikke abonnerer.» Les hele saken her.

Saken minnet meg et veldig interessant foredrag Larsen Østring holdt på NONA17 tidligere i år, som jeg ikke har sett gjengitt inngående noe sted, om «Journalistikken vi skal leve av: Hvordan Amedias aviser jobber for å sikre betalingsvilje for innhold».

De analysebaserte innsiktene han delte i foredraget sier nemlig utrolig mye om hvor mye journalistikken har utviklet seg i senere tid. Og siden en Twitterbekjent nylig minnet meg om hvor artig det er å se tilbake på bloggposter fra journalistikkonferanser litt bakover i tid, om man nå skal kalle det journalistisk idéhistorie eller hva, slo det meg at det var dumt at jeg ikke blogget notatene mine Larsen Østrings foredrag (siden jeg nå stort sett alltid tar løpende notater fra slikt).

So here goes:

Larsen Østring var ansvarlig for det store innholdsanalyseprosjektet i Amedia hvor selskapet våren 2016 analyserte 11300 redaksjonelle saker:

– Tallene viste at journalistikken vi leverte i svært varierende grad var interessant for leserne, sa han, og fortalte hvordan selskapet la en strategi videre på bakgrunn av denne innholdsanalysen med fokus på å forbedre kvalitet og relevans på innholdet Amedia produserer.

 • Vi fikk ganske god respons på boligstoff og økonomi og næringsliv, mindre respons på kultur og politikk.
 • Vi så bla. på hvilke tema innenfor politisk journalistikk leserne synes er interessante: Vi fant at f.eks. alkoholpolitikk, byutvikling og samferdsel engasjerte, mens tema som rovdyr og kulturpolitikk engasjerte lite.
 • Kvantitative tall kan hjelpe oss et godt stykke på vei, men vi må også se på innholdet kvalitativt: Hva er fellestrekkene mellom de sakene som blir godt lest?
 • Utspillssaker er blant de som var minst lest, DVs saker hvor politikere ringte avisa og hadde en mening. Mens når Drammens Tidende dekker korrupsjonssaken som pågår i Drammen eller Fredrikstads Blad skriver om varslingssak i Fredrikstad så leses det mye og selger også abonnementer.
 • Når politikken får konsekvenser for folk, helt konkret: Den nye veien kommer her, vi må legge ned skoler osv. – den type saker går veldig bra. Saker om folk som blir berørt av politikken går også godt.
 • Vårt viktigste råd er å bruke litt mer tid, snakk med folk som blir berørt og bruk mindre tid på kjappe utspillssaker.
 • Kultur: Dropp forhåndssaker om arrangementer som skal arrangeres osv. Let etter de gode historiene, prioriter saker som sier noe om økonomiske og politiske forhold innen kulturfeltet.
 • Hvis du gjør godt håndverk når du intervjuer folk, som forfatter osv., kan du få veldig gode historier.
 • Sterke og nære historier, avsløringer og saker som får konsekvenser for folk er gjennomgående de som både selger abonnementer og leses mye.
 • Viraljournalistikken er i liten grad interessant for abonnentene. Vi har lurt oss selv med å se på feil tall. Det å få masse trafikk fra Facebook for saker om mann som fant en hårete manet i do gir lite verdi på sikt.
 • Den viktigste jobben vi gjør er å få abonnentene vi har forbli abonnenter. Hver eneste sak er et bidrag til at leserne kommer tilbake.

For Amedia er ikke målet lenger bare mest mulig trafikk, men å holde på eksisterende abonnenter og tiltrekke seg nye.

Videre påpekte Larsen Østring at organisering faktisk en del å si for hvilken journalistikk man lager og fortalte at Amedia også kartla arbeidsflyten i seks redaksjoner i 2016 for å se på dette.

Få journalistene ut av malstyrte papirverktøy og over på digitale plattformer!

 • Å fylle papiravisa er det største hinderet for digital utvikling. Produktiviteten er høyere i redaksjoner som jobber direkte mot nett.
 • Ledelsen har en avgjørende rolle i å gå foran for digital endring.
 • Journalister som bruker Saxo (papirbasert mal hvor man etterpå sender saken til nett) som primærverktøy bruker tid og kreativitet på papirpresentasjon på bekostning av presentasjon på nett. Med sterkt papirfokus i Saxo sendte man saken fra seg uten å lage egen nettittel eller tilpasse saken for nett.
 • Journalister som jobber direkte i nettverktøyet har bedre kompetanse og sterkere eierskap til egne saker på nett. Det har ført til at de fleste av de store redaksjonene våre har valgt å gjøre endringer og ført til bedre kunnskap ned på journalistnivå.
 • Analyser kan også svare på hvilke saker folk faktisk leser og hvilke saker folk bare klikker på.

Mer om hva de fant ut om titler, lokketitler og hva folk faktisk leser hos Medier24.

AmediaNona17

Kan man lykkes med å få innhold på en Facebookside til «å fly» uten å betale for det i dag? Ja, mener NRKs spesialrådgiver for sosiale medier. Nøkkelordet er engasjement.

Engasjement=rekkevidde=klikk

– Vi sponser ikke. Vi betaler ikke for rekkevidde. Det er engasjement som er det viktigste for NRK – og vi sier nei til click-bait. Så vi er på engasjementsjakt når vi er i sosiale medier, sa Laurie McGregor, spesialrådgiver for sosiale medier i NRK, da hun innledet om «Slik får du saken din til å fly i sosiale medier» nylig.

Laurie McGregor, spesialrådgiver for sosiale medier i NRK, innledet under NONA17 hos Schibsted.

Foredraget fant sted på Norwegian Online News Associations årlige konferanse, NONA17, som i år ble holdt hos Schibsted. Under følger mine kjappe notater fra foredraget hennes (i den grad jeg bruker «vi» er det McGregor som snakker om NRK):

 • Facebook er helt klart det største sosiale mediet for NRK. Vi lager ikke eksklusivt innhold til sosiale medier, men det innholdet NRK lager skal spres best mulig her.
 • Brukerne må kunne føle at de kan dele denne saken videre, like den, engasjere seg osv –  det er en del av en engasjementsdrivende strategi. Det er hjertet som bestemmer i sosiale medier.
 • Vi jobber med engasjerende innsalg på hver post:  Tettere bildeutsnitt, tettere utsnitt fungerer bedre på mobil, og så lager vi en ny overskrift med følelser og reviderer ingress.
 • Vi tilpasser alt innhold for brukerledet deling: Vi ser lenge på overskrift, ingress, bilde osv slik at visningen i sosiale medier blir optimal også når brukerne deler posten selv.
 • Det er lenge siden det var noen vits med delingsikoner for sosiale medier i bunnen av artikkelen for å få spredning. Det er 0,1%av brukerne våre som bruker de.
 • Bak kulissene med Instagram: NRK bruker bare Instagram for f.eks NRK Sport hvis vi har en reporter som er på plass, og da bruker vi Instagram til å gå tett på /bak kulissene.
 • Det sies at video går bra i sosiale medier, det er ikke nødvendigvis sant. Video er knallhardt. Man må hele tiden teste hva som fungerer, og ting forandrer seg fort. Har du ikke en fantastisk flott video er det bedre å la være.
 • Man må sette seg mål for hvor engasjementet skal finne sted. Eksempelsvis hadde vi en video som fikk veldig mange visninger i USA og masse nye amerikanske følger som ikke skjønte bæra av det innholdet som kom på Facebooksiden vår i dagene etterpå = null engasjement hos disse brukerne = skader fremtidig rekkevidde.

– Alt vi driver med slår absolutt ikke godt an på sosiale medier. Men vi har en systematisk tilnærming og jeg kan si noe om hvordan vi jobber for å få størst mulig distribusjon her, sa McGregor.

– Død over nyhetspyramide: Det får ikke folk til å lese langt på nett hvis du «melder» en historie på nett, sa Mats Støstad, featurejournalist i NRK, da han innledet på NONA17 om å skrive langt på nett og få folk til å lese hele saken.

Poenget hans var at hvis du forteller det viktigste først, som vi journalister jo er drillet til i nyhetsartikler, ja da er det litt som om du skulle gå ned på puben og fortelle en lang historie hvor du begynner med å fortelle hovedpoengene i en setning eller to og historien din bare blir kjedeligere og kjedeligere etter det.

Da kan du være sikker på at du kommer til å miste folk underveis, både hvis du prøver å fortelle en lang historie på nett og hvis du gjør det i puben.

Så dropp nyhetspyramiden, sa han. Men han understreket at det stiller enda sterkere krav til at saken har en tydelig rød tråd. Og dessuten:

NRKs Mats Støstad om å skrive langt på nett og få med seg leseren hele veien på NONA17.

Legg inn cliff hangers. Spesielt foran bilder og videoer, men egentlig etter hver setning – fortrinnsvis uten å bli «skrikete».

Det funker å være personlig: Å bruke seg selv kan være en måte å skille seg ut i mengden

Prøv å fortelle på nye måter: Hvis alle skal være poteter blir det ikke noe biffmiddag, sa Støstad, med henvisning til at hvis alle (journalister) skal kunne gjøre alt er det ingen som blir spesialister.

– Jeg tror grunnen til at jeg har fått et bevisst forhold til disse tingene er at jeg har fått lov til å bruke tid på det. Hvis jeg hadde vært en gammel papirjournalist ville alle ledd av meg, men jeg er 28 og jeg mener det jeg også: Ansett flinke folk og gi de nok tid til å skrive, avsluttet han.

Og den ferdige featureartikkelen Støstad viser til i bildet over finner du her: «Jeg har et falskt minne, det har antagelig du også.»

Bruk cliffhangers aktivt, sa Støstad. I alle fall før bilder, eller egentlig i hver setning hvis du får det til.

Jeg hadde gleden av å få med med Norwegian Online News Assocation, NONAs årlige konferanse nylig, en glede som ble forsterket av at jeg tidligere har vært veldig travelt opptatt under disse konferansene med å organisere de. Så siden jeg alltid tar løpende notater fra slike ting kommer nok noen kjappe poster fra diverse foredrag med tid og stund, vekselsvis på norsk og engelsk. De engelske bloggpostene fra NONA17 finner du her.

Edtech, roboter, digitalisering og adaptiv læring var noen av de tingene som stod på agendaen da Girl Geek Dinners Oslo (GGDO) inviterte til en inspirasjonskveld om teknologi og fremtidens læring nylig.

I løpet av kvelden forelsket jeg meg i en liten robot, og fikk så mye interessant påfyll at jeg tidevis glemte å ta notater – men her er kort oppsummert noen av de tingene som inspirerte og/ eller sporet mest til ettertanke.

Silvija Seres om menneskets plass i robotenes tidsalder

– Jeg tror vår rolle blir å fortsette å stille de vanskelige spørsmålene. Så bruker vi robotene som kalkulatorer, til å ta seg av de automatiske og de maskinelle oppgavene. Det vi må lære barna våre er evne til kritisk tenking, vi må sette de i stand til å stille de vanskelige spørsmålene.

Ordene tilhører Silvija Seres, President i Polyteknisk forening, som holdt kveldens «keynote» med samme tittel som arrangementet, «Hva betyr teknologi for fremtidens læring?», og hun ga salen mye både å tenke på og la seg inspirere av.

Så mye at jeg ble så revet med av foredraget at jeg tidvis glemte å ta notater, men her er kort noen av de tingene jeg noterte meg:

 • Vi må ta til oss dette Marc Andreessen sier om at «Software is eating the world», alt blir digitalisert – det er større behov enn noen gang for folk som vil og kan jobbe med digitalisering og teknologi.
 • Det finnes og kommer stadig masse spennende teknologi som har med skolenes infrastruktur å gjøre. Men enda viktigere enn infrastruktur er det strategiske: Hva betyr digitalisering og teknologi for kunnskap, for våre barns læring, for fremtidens behov?
 • Noe av den viktigste mangelvaren vi har i dag er evnen til å løse komplekse problemer i uklare eller utydelige situasjoner.
 • Kommunikasjon på tvers av fag og siloer blir helt avgjørende i fremtiden
 • Seres har en pappa som er professor så det ble forventet av henne at hun også skulle gå i de fotsporene. Så hun dro til Oxford og tok doktorgrad i Computer Science, og ble spesielt imponert av tverrfagligheten hun møtte der. Spesielt gjorde måten de bodde på, i colleges med studenter fra mange forskjellige fagområder, at de ble vant til å ha de mest fantastiske samtaler på tvers av fagdisipliner. Dette er erfaringer hun har dratt mange veksler på senere, og hun påpekte at det fremover vil være viktig og bryte ned siloer generelt og innen akademia spesielt.
 • «Experiential» er utrolig viktig: Vi må prøve ut ting for å forstå det (å hele tiden prøve ut ny teknologi er viktig for å forstå teknologiutviklingen).
 • Vi er flinkere til å skape teknologi enn det vi er på å sosialisere eller regulere den.
 • På grunn av måten samfunnet endrer seg, teknologiutviklingen osv blir livslang læring en del av vår profesjonelle hygiene på en helt annen måte enn før. Før kunne kan kanskje ta statsvitenskap på universitet og jobbe med det samme livet ut. Nå må man fylle på faglig mye oftere for å holde seg relevant.
 • Noe av bakteppet for alle disse endringene vi står oppe i nå er det man gjerne kaller den fjerde industrielle revolusjon.
 • 0,99 % – det er antallet kvinnelige gründere i startup-selskaper innen teknologi i Norge. Under 1% (!)
 • Topp 10 Edtech-trender:

AV1: Robotteknologi som hjelper folk ut av ensomhet

– Vi hjelper folk ut av ufrivillig ensomhet eller isolasjon ved å gi folk verktøy som bringer folk sammen, sa Kristin Dolve Larsen, ambassadør for oppstartsselskapet No Isolation i sin innledning.

Hun forklarte av AV1, roboten jeg ble så begeistret for, er det første verktøyet selskapet har laget, det neste verktøyet vil være for eldre. AV1 er en personlig robot som styres fra en app. Gjennom appen kan langtidssyke skoleelever delta på skolen selv om hun eller han er på sykehuset eller hjemme.

AV1 kan delta i klasserommet når barnet selv er for sykt til å delta. Nå er det ca 150 AV1-roboter rundt omkring i norske klasserom.

Reuters har laget en fin video om AV1 her.

Selskapet No Isloation ble ikke til før i 2015. De startet med 3 gründere, og nå er de 3 gründere og 21 ansatte. Hele veien har de bygget disse robotene selv.

– Vi tror en av grunnene til at det har gått så bra med selskapet vårt er at vi har satt oss hårreisende mål, sa Dolve Larsen.

Aftenposten har en fin sak om AV1 i dag: Roboten AV1 er vikar for Eirik (10) i klasserommet.

ggdonoisolation

Adaptiv læring for fremmedspråklige

Marianne Orvik fra Gyldendal snakket om «Hvordan man bygger adaptiv læring for å fremme læring for fremmedspråklige»

Hun fortalte at hun jobber med produktutvikling av noe som heter «Min Norsk» for Gyldendal Undervisning.

Bakgrunnen var at det er et veldig stort spenn i læringsforutsetninger i fremmedspråkundervisning siden noen har null skolebakgrunn og andre er høyt utdannede –  og disse går ofte i samme klasse + det kommer hele tiden nye elever til.

Så det er alltid veldig stor variasjon innen disse klassene.

Smart Øving er et adaptivt system for mengdetrening, et system som gir deltakeren tilpassede oppgaver og læringsforhold automatisk. Hver deltaker får sin egen progresjon.

Gyldedal har et samarbeid med Newton i USA på dette området. Det er ikke et ferdig produkt, men er et produkt som er midt i produktutviklingen. Uansett hørtes det spennende ut!

“Min Norsk” har en blogg her, hvor de bla skriver om produktet: «Min norsk er et nyskapende læreverk i norsk for voksne innvandrere. Det er et helhetlig læreverk for deltakere på alle spor og alle nivåer fra A1- til B2. Læreverket har både lærebøker og digitale ressurser, og de digitale komponentene og bøkene utvikles parallelt helt fra starten av.»