Innlegg tagget ‘Store Norske Leksikon’

Det er tydelig at Store Norske Leksikon (SNL) jobber for en slik løsning.

Jeg tvilte sterkt på at statlig finansiering av nettleksikonet, slik de åpenbart sikter mot, var realistisk da jeg overvar nylanseringen i mars.  Det skrev jeg blant annet om her:

Under nylanseringen i mars mer enn ymtet både SNL-leder Anne Marit Godal og tidligere styreformann i Fritt Ord, Francis Sejersted om at dette egentlig er en treårig søknad om statsfinansiering for SNL. Det er jeg usikker på om de vil lykkes med gitt kunnskapsminister Anniken Huitfeldts tidligere signaler og hvordan dette vil utløse et likebehandlingskrav i forhold til Wikimedia Norge.

Men det er likefullt interessant å følge arbeidet med å finne en stabil finansieringsmodell  som SNL kan leve av på sikt.

Derfor var det interessant å lese SNL-sjef Anne Marit Godals argumentasjon  rundt dette i begynnelsen av juli. Om arbeidet med SNL konkluderte hun:

Får vi det til skikkeleg, har vi bygd ei bru over gapet mellom dei akademiske fagdebattane og folket på nett. Det er samfunnsverdi. Det er politikk.

Minst like interessant å lese rektor ved Universitetet i Oslo (UIO) argumentere samme dag for at universitetene bør gå sammen for å støtte opp om SNL.

Jeg synes det er ganske opplagt at universitetene bør gå sammen om en felles formidlingsarena slik at vi kan nå ut til et så stort publikum som mulig – og ikke minst til studenter og skoleelever som fortjener kvalitetssikret informasjon fra primærkilder. Nå ligger det an til at universitetene vil samle seg rundt den nye nettversjonen av Store norske leksikon (SNL). Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor har satt inn betydelige ressurser for at dette prosjektet skal komme opp å stå. Universitetene bør kunne sikre varig drift av dette prosjektet – med eller uten støtte fra de to relevante departementene.

Utrolig nok har disse to siste postene blitt liggende som åpne faner i nettleseren min siden jeg leste dem i juli – hovedsaklig på grunn av en utypisk sommer med lite nett, minimalt med blogging og kontinuerlig jakt på flyvemaurene som later til å tro at de bor i samme 300-år gamle hus som meg (Du kan tro jeg gleder meg til å flytte fra dem).

Men her i flyttekaoset slo det meg at jeg jo alltid har brukt den engelske bloggen min litt som en backup av hodet mitt, så hvorfor ikke gjøre det samme med denne bloggen når det dreier seg om norske forhold? Bare dumt at den løsningen ikke slo meg før nå. Uansett bedre sent enn aldri, og muligens en måte bryte bloggsperren jeg har pådratt meg i senere tid…